Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu ostrzega przed niebezpiecznym tlenkiem węgla!

 

Dzierżawa powierzchni reklamowej słupów ogłoszeniowych w Elblągu

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony i zaprasza do składania ofert na: "Trzyletnią Dzierżawę powierzchni reklamowej słupów ogłoszeniowych w Elblągu"

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Bonifikaty przy sprzedaży mieszkań

 

Prezydent Miasta Elbląg podaje ponownie do publicznej wiadomości wszystkich zainteresowanych, że w dniu 29 października 2015 r. podjęta została uchwała nr X/194/2015 Rady Miejskiej w Elblągu, zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców...

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Program "Przyjazne Przestrzenie - Moje Podwórko"


Zarządzenie Nr 28/2013 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu "Przyjazne Przestrzenie - Moje Podwórko".

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych - odpracowanie zaległości


Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych adresowany jest do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Przedmiotem Programu jest świadczenie różnych czynności rzeczowych, zastępczo, w zamian za należności z tytułu użytkownia lokali mieszkalnych, określone jako płatność pieniężna.

więcej...

 

_____________________________________________________________________________________________________________


 

 

ePUAP

 

COOKIES | BIP