Regulamin wymiany przez najemców niektórych elementów wyposażenia technicznego w lokalach gminnych za częściowym zwrotem kosztów

 

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany przez Najemców niektórych elementów wyposażenia technicznego w lokalach gminnych za częściowym zwrotem kosztów...

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Skuteczna windykacja - elbląski ZBK po raz drugi nagrodzony!


Ściągalnością opłat za lokale miejskie zajmuje się ZBK, który oprócz czynności czysto windykacyjnych wprowadził programy pomocowe mające na celu umożliwić mieszkańcom wyjście z zadłużenia. Za te działania ZBK został już dwukrotnie nagrodzony w organizowanych ogólnopolskich konkursach dotyczących działania na rzecz finansów samorządowych sektora mieszkaniowego...

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Wykaz dotyczący sprzedaży mieszkań


Zarządzenie Nr 452/2013 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 2 września 2013 roku w sprawie przyjęcia wykazu budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Elbląga wyłączonych ze sprzedaży oraz wykazu budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w całości.

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych - odpracowanie zaległości


Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych adresowany jest do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Przedmiotem Programu jest świadczenie różnych czynności rzeczowych, zastępczo, w zamian za należności z tytułu użytkownia lokali mieszkalnych, określone jako płatność pieniężna.

więcej...

 

_____________________________________________________________________________________________________________


 

 

ePUAP

 

COOKIES | BIP