Wyróżnienia dla Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu

 

Wyróżnienia dla Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu za udział w XXII edycji Ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja Roku 2017".

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Bonifikaty przy sprzedaży mieszkań

 

Prezydent Miasta Elbląg podaje ponownie do publicznej wiadomości wszystkich zainteresowanych, że w dniu 29 października 2015 r. podjęta została uchwała nr X/194/2015 Rady Miejskiej w Elblągu, zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Program "Przyjazne Przestrzenie - Moje Podwórko"

 

Zarządzenie Nr 212/2017 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu "Przyjazne Przestrzenie - Moje Podwórko"

 

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych - odpracowanie zaległości


Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych adresowany jest do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Przedmiotem Programu jest świadczenie różnych czynności rzeczowych, zastępczo, w zamian za należności z tytułu użytkownia lokali mieszkalnych, określone jako płatność pieniężna.

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________

 


__ _

 

Polityka prywatności | BIP