Sezon grzewczy 2014/2015

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2014/2015 przypomina o konieczności otwarcia zaworów grzejnikowych w zajmowanych lokalach mieszkalnych.

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Zamknięcie działalności PON III - ul. Kościuszki 48

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu informuje, że z dniem 31 grudnia 2013 r., zostaje zamknięta działalność PUNKTU OBSŁUGI NAJEMCÓW NR III przy ul. Kościuszki 48.

 

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Wykaz dotyczący sprzedaży mieszkań


Zarządzenie Nr 452/2013 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 2 września 2013 roku w sprawie przyjęcia wykazu budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Elbląga wyłączonych ze sprzedaży oraz wykazu budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w całości.

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK) powołany został Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/20/90 z dnia 22.10.1990 roku jako jednostka budżetowa wyodrębniona organizacyjnie, prowadząca swoją działalność statutową od dnia 1 stycznia 1991 roku w oparciu o plan ekonomiczno-finansowy.


Podstawowym celem działalności ZBK było i jest administrowanie/zarządzanie budynkami, lokalami i nieruchomościami stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości.


Zarząd Budynków Komunalnych jako zakład budżetowy, zarządza w imieniu Miasta Elbląga powierzoną częścią miejskiego zasobu nieruchomości (budynkami, lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi w tym garażami). Realizuje zadania związane z umieszczaniem reklam na nieruchomościach (budynkach oraz słupach ogłoszeniowych).


Wykonuje funkcje właścicielskie w imieniu Miasta we wspólnotach mieszkaniowych.


ZBK prowadzi sprawy związane z zamianami pomiędzy najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta oraz zamianami pomiędzy najemcami lokali należącymi do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale mieszkalne w innych zasobach.

 

 

 

 

 

 

COOKIES | BIP