Sezon grzewczy 2019/2020

 

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym prosimy o sprawdzenie baterii w detektorach tlenku węgla. W przypadku uszkodzonego urządzenia, zapraszamy do odbioru nowego w naszych Punktach Obsługi Najemców przy ul. Jaśminowej 3-5-7 oraz przy ul. Malborskiej 32.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Sezon grzewczy 2019/2020

 

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2019/2020 prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych w zajmowanych lokalach mieszkalnych/użytkowych. Ułatwi to poprawne uzupełnienie i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej c.o. w trakcie przygotowania węzłów i instalacji do włączenia centralnego ogrzewania.

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o naborze rolników indywidualnych na rezerwację miejsc handlowych

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu ogłasza nabór na rezerwację 22 miejsc handlowych zlokalizowanych w zmodernizowanej części targowiska przy ul. Płk. Dąbka 99B w Elblągu i przeznaczonych wyłącznie dla rolników indywidualnych prowadzących sprzedaż produktów rolno-spożywczych:

- 21 stanowiska handlowe pod zadaszeniem ze stołami,

- 1 stanowisko handlowe dostosowane do sprzedaży z samochodu bez zadaszenia

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Bonifikaty przy sprzedaży mieszkań

 

Prezydent Miasta Elbląg podaje ponownie do publicznej wiadomości wszystkich zainteresowanych, że w dniu 29 października 2015 r. podjęta została uchwała nr X/194/2015 Rady Miejskiej w Elblągu, zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Program "Przyjazne Przestrzenie - Moje Podwórko"

 

Zarządzenie Nr 212/2017 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu "Przyjazne Przestrzenie - Moje Podwórko"

 

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych - odpracowanie zaległości


Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych adresowany jest do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Przedmiotem Programu jest świadczenie różnych czynności rzeczowych, zastępczo, w zamian za należności z tytułu użytkownia lokali mieszkalnych, określone jako płatność pieniężna.

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________

 

__ _

 

Polityka prywatności | BIP