Bonifikaty przy sprzedaży mieszkań

 

Prezydent Miasta Elbląg podaje do publicznej wiadomości wszystkich zainteresowanych, że w dniu 29 października 2015 r. podjęta została uchwała nr X/194/2015 Rady Miejskiej w Elblągu, zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________

 

ZGŁOŚ PUSTOSTAN

 

Zarząd Budynków Komunalnych informuje, że można zgłaszać adresy lokali komunalnych niezamieszkałych (pustostanów), a także lokali zamieszkałych przez osoby nieuprawnione. Zgłoszone informacje na ww. temat zostaną w pełni anonimowe.

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Sezon grzewczy 2019/2020

 

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym prosimy o sprawdzenie baterii w detektorach tlenku węgla. W przypadku uszkodzonego urządzenia, zapraszamy do odbioru nowego w naszych Punktach Obsługi Najemców przy ul. Jaśminowej 3-5-7 oraz przy ul. Malborskiej 32.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych - odpracowanie zaległości


Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych adresowany jest do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Przedmiotem Programu jest świadczenie różnych czynności rzeczowych, zastępczo, w zamian za należności z tytułu użytkownia lokali mieszkalnych, określone jako płatność pieniężna.

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

__ _

 

Polityka prywatności | BIP