Skuteczna windykacja - elbląski ZBK po raz drugi nagrodzony!


Ściągalnością opłat za lokale miejskie zajmuje się ZBK, który oprócz czynności czysto windykacyjnych wprowadził programy pomocowe mające na celu umożliwić mieszkańcom wyjście z zadłużenia. Za te działania ZBK został już dwukrotnie nagrodzony w organizowanych ogólnopolskich konkursach dotyczących działania na rzecz finansów samorządowych sektora mieszkaniowego...

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Wykaz dotyczący sprzedaży mieszkań


Zarządzenie Nr 452/2013 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 2 września 2013 roku w sprawie przyjęcia wykazu budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Elbląga wyłączonych ze sprzedaży oraz wykazu budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w całości.

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________


Zamknięcie działalności PON III - ul. Kościuszki 48

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu informuje, że z dniem 31 grudnia 2013 r., zostaje zamknięta działalność PUNKTU OBSŁUGI NAJEMCÓW NR III przy ul. Kościuszki 48.

 

więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK) powołany został Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/20/90 z dnia 22.10.1990 roku jako jednostka budżetowa wyodrębniona organizacyjnie, prowadząca swoją działalność statutową od dnia 1 stycznia 1991 roku w oparciu o plan ekonomiczno-finansowy.

Podstawowym celem działalności ZBK było i jest administrowanie/zarządzanie  budynkami, lokalami i nieruchomościami stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości.

Zarząd Budynków Komunalnych jako zakład budżetowy, zarządza w imieniu Miasta Elbląga powierzoną częścią miejskiego zasobu nieruchomości ( budynkami, lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi w tym garażami). Realizuje zadania związane z umieszczaniem reklam na nieruchomościach (budynkach oraz słupach ogłoszeniowych).

Wykonuje funkcje właścicielskie w imieniu Miasta we wspólnotach mieszkaniowych.

ZBK prowadzi sprawy związane z zamianami pomiędzy najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta oraz zamianami pomiędzy najemcami lokali należącymi do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale mieszkalne w innych zasobach.


 

 

 

 

COOKIES | BIP