• +48 55 221 20 00
  • sekretariat@zbk.elblag.pl

Targowisko miejskie

Targowisko Miejskie, ul. Płk. Dąbka 99B, tel. 55 625 63 94, e-mail: targowisko@zbk.elblag.pl

Mapa Targowiska Miejskiego

Obwieszczenie Nr 12/XIA/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka

Zarządzenie nr 10/2023 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu z dnia 01.06.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę pawilonów handlowych oraz rezerwację miejsc handlowych na targowisku miejskim, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miasto Elbląg przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Elblągu oraz powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów

Zarządzenie nr 24/2023 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu z dnia 16.10.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę pawilonów handlowych oraz rezerwację miejsc handlowych na targowisku miejskim stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miasto Elbląg przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Elblągu oraz powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów, wprowadzonego Zarządzeniem nr 10/2023 Dyrektora z dnia 01.06.2023 r.

Uchwała Nr XXVII/796/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, terminu i sposobu poboru opłaty targowej

Uchwała Nr 0102-547/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XI/219/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek, terminu i sposobu opłaty targowej

Uchwała Nr XXIV/732/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach na targowisku miejskim w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka

Cennik opłaty targowej    Ogłoszenia o przetargach na rezerwację miejsc handlowych

______________________________________________________________________________________________

Wnioski o zawarcie i przedłużenie umów na pawilon i dzierżawę terenu pod pawilonem i garażem ul. Płk. Dąbka

Wniosek o zawarcie umowy na pawilon ul. Płk. Dąbka
Wniosek o przedłużenie dzierżawy pawilonu ul. Płk. Dąbka
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy terenu pod pawilonem ul. Płk. Dąbka
Wniosek o przedłużenie dzierżawy terenu pod pawilonem ul. Płk. Dąbka
Wniosek o przedłużenie dzierżawy terenu pod garaż ul. Płk. Dąbka 

______________________________________________________________________________________________

Wnioski o zawarcie i przedłużenie umowy pawilonu i terenu pod pawilonem al. Armii Krajowej

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy pawilonu al. Armii Krajowej
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy terenu pod pawilonem al. Armii Krajowej
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy terenu pod pawilonem al. Armii Krajowej 

______________________________________________________________________________________________

Wnioski o zawarcie i przedłużenie umów dzierżawy terenu pod pawilonami ul. Żeromskiego

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy terenu pod pawilonem ul. Żeromskiego
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy terenu pod pawilonem ul. Żeromskiego