• +48 55 221 20 00
 • sekretariat@zbk.elblag.pl

Postępowania poniżej 130 000 zł

 • Wymiana wodomierzy, ciepłomierzy oraz zaworów odcinających w budynkach i lokalach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  53/DAO/21

  Czytaj więcej
 • Odtworzenie balustrady wewnętrznej klatki schodowej pomiędzy parterem a pierwszym piętrem budynku położonego przy ul. Warszawskiej 142A w Elblągu

  44/DAO/21

  Czytaj więcej
 • Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu w obrębie działania Punktu Obsługi Najemców Nr II.

  42/DAO/21

  Czytaj więcej
 • Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w branży sanitarnej dla Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu

  15/DAO/21

  Czytaj więcej
 • Dzierżawa pojemników na odpady segregowane i niesegregowane w zasobach administrowanych przez Zarządu Budynków Komunalnych – sektor 1, 2, 3, 4, 5

  12/DAO/21

  Czytaj więcej
 • Wykonywanie nadzoru robót instalacyjnych sanitarnych w budynkach i lokalach będących w administracji Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, na etapie ich przygotowania, realizacji,

  9/DAO/21

  Czytaj więcej
 • Wykonywanie nadzoru robót instalacyjnych elektrycznych w budynkach i lokalach będących w administracji Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, na etapie ich przygotowania, realizacji,

  8/DAO/21

  Czytaj więcej
 • Odtworzenie balustrady wewnętrznej klatki schodowej pomiędzy parterem a pierwszym piętrem budynku położonego przy ul. Warszawskiej 142A w Elblągu.

  121/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji świadczone dla Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu w roku 2021

  127/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Wywóz odpadów komunalnych z Targowiska Miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu

  114/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Usługi transportowe, wywozu i utylizacji nieczystości stałych świadczone dla Zarządu Budynków Komunalnych w roku 2021

  111/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Usługi asenizacyjne wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w roku 2021

  110/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w roku 2021

  116/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Usługi konserwacji, utrzymanie w gotowości i sprawności technicznej urządzeń dźwigowych realizowane w budynkach mieszkalnych i użytkowych dla Zarządu Budynków Komunalnych w roku 2021

  115/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji świadczone dla Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu w roku 2021

  104/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.

  107/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Odtworzenie balustrady wewnętrznej klatki schodowej pomiędzy parterem a pierwszym piętrem budynku położonego przy ul. Warszawskiej 142A w Elblągu.

  91/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Dostawa piasku do zabezpieczenia dojść do budynków administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Elblągu w okresie zimowym 2020-2021.

  88/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Usługi w zakresie wycinki drzew, pielęgnacji, redukcji i formowania koron drzew i krzewów oraz nasadzeń świadczone dla Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu w 2020r.

  87/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Odtworzenie balustrady wewnętrznej klatki schodowej pomiędzy parterem a pierwszym piętrem budynku położonego przy ul. Warszawskiej 142A w Elblągu

  81/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Wymiana stolarki okiennej w zasobie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych–PON Nr II

  80/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Wymiana stolarki okiennej w zasobie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych–PON Nr I

  79/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Odtworzenie balustrady wewnętrznej klatki schodowej pomiędzy parterem a pierwszym piętrem budynku położonego przy ul. Warszawskiej 142A w Elblągu

  67/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Odtworzenie balustrady wewnętrznej klatki schodowej pomiędzy parterem a pierwszym piętrem budynku położonego przy ul. Warszawskiej 142A w Elblągu.

  58/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Wykonywanie robót zduńskich w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu - PON Nr II

  49/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Wykonywanie robót zduńskich w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu - PON Nr I

  48/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Odtworzenie balustrady wewnętrznej klatki schodowej pomiędzy parterem a pierwszym piętrem budynku położonego przy ul. Warszawskiej 142A w Elblągu.

  46/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Roboty izolacyjno-dociepleniowe piwnicy lokalu mieszkalnego na adresie : ul. Browarna 22/2

  35/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Odtworzenie balustrady wewnętrznej klatki schodowej pomiędzy parterem a pierwszym piętrem budynku położonego przy ul. Warszawskiej 142A w Elblągu.

  34/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Wymiana stolarki okiennej w zasobie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych – PON Nr II

  33/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Wymiana stolarki okiennej w zasobie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych – PON Nr I

  32/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Remont lokalu mieszkalnego do ponownego zasiedlenia na adresie: ul. Orla 1/13 oraz ul. Skrzydlata 5/3 w Elblągu.

  24/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Odtworzenie balustrady wewnętrznej klatki schodowej pomiędzy parterem a pierwszym piętrem budynku położonego przy ul. Warszawskiej 142A w Elblągu.

  20/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego na adresie : ul. Polna 15

  17/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Wymiana drzwi wejściowych do budynku na adresie : ul. Czerniakowska 30 i ul. Tamka 9

  14/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Odtworzenie balustrady wewnętrznej klatki schodowej pomiędzy parterem a pierwszym piętrem budynku położonego przy ul. Warszawskiej 142A w Elblągu.

  12/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Roboty izolacyjno-dociepleniowe piwnicy lokalu mieszkalnego na adresie : ul. Browarna 22/2

  10/TZ/20

  Czytaj więcej
 • Usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji świadczone dla Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu w roku 2020.

  1/TZ/20

  Czytaj więcej