ZOH - Zarządzenia

 

Zarządzenia Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu


Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z terenu i obiektów miasteczka handlowego przy al. Armii Krajowej w Elblągu


Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z terenu i obiektów miasteczka handlowego przy ul. Żeromskiego w Elblągu


Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z parkingu niestrzeżonego na terenie targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu

 

Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 16/2016 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych z dnia 03.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę pawilonów handlowych oraz rezerwację miejsc handlowych na targowisku miejskim, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miasta Elbląg przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Elblągu" oraz powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów

 

Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 18/2016 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę pawilonów handlowych oraz rezerwację miejsc handlowych na targowisku miejskim, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miasta Elbląg przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Elblągu" oraz powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów

 

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu rezerwacji miejsc handlowych na terenie targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka 99B w Elblągu