Telefony Pogotowia Technicznego

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu informuje, że w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. awarie instalacji elektrycznych, usuwane będą przez firmę TELE-RADIO-MECHANIKA Piotr Szarłowski z siedzibą w Elblągu przy ul. Konopnickiej 2B/2, natomiast awarie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz instalacji centralnego ogrzewania w gminnym zasobie mieszkaniowym będą usuwane przez firmę P.H.U. "GAVO" Dariusz Gawron z siedzibą w Elblągu przy ul. Rzepakowej 47.


W związku z powyższym:


a) awarie powstałe w dniach roboczych w godzinach 15:00 – 22:00 oraz całodobowo w dniach ustawowo wolnych od pracy, niedziele i święta prosimy zgłaszać do ww. firm pod nr telefonów:


502 549 900 - zgłoszenia ELEKTRYCZNE

 

536 220 820 - zgłoszenia SANITARNE wod. – kan. gaz. i c.o.


b) awarie powstałe w dniach roboczych w godzinach 7:00 – 15:00 prosimy zgłaszać do swojego Punktu Obsługi Najemców:


PON I - ul. Jaśminowa 3-5-7 nr tel. 55 221 2010

 

PON II - ul. Malborska 32 nr tel. 55 221 2020 lub 55 221 2024 lub 55 221 2025

 

c) awarie powstałe w dniach roboczych w godzinach 22:00 – 7:00 w koniecznych przypadkach prosimy zgłaszać do ogólnie dostępnych służb technicznych:


  • Pogotowie energetyczne nr tel. 991

  • Pogotowie gazowe nr tel. 992

  • Pogotowie ciepłownicze nr tel. 993

  • Pogotowie wodociągowe i kanalizacyjne nr tel. 994