Reklamy - cennik

 

Wyciąg z Zarządzenia nr 87/2013 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25 lutego 2013 roku (Tabela nr V).

 

CENNIK  OPŁAT  ZA  NAJEM  I  DZIERŻAWĘ  POD  REKLAMY

 

Lp.

Przeznaczenie

Jednostka

miary

Stawka

zł brutto

 

1.

 

 

grafika na elewacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2/m-c

14,92

 

2.

tablice reklamowe ścienne powyżej 10m2 powierzchni reklamy za każdy m2

 

11,93

 

3.

tablice reklamowe ścienne do 10 m2 powierzchni reklamy za każdy m2

 

24,49

 

4.

tablice reklamowe ścienne w formie podświetlonego kasetonu, neonu za każdy m2 powierzchni reklamy

17,82

 

5.

tablice reklamowe na stelażu ZBK do 10m2 powierzchni reklamy za każdy m2

 

24,49

 

6.

tablice reklamowe na stelażu ZBK powyżej 10 m2 powierzchni reklamy za każdy m2

14,92

 

7.

nośnik reklamowy powyżej 10m2 powierzchni reklamy na gruncie miejskim za każdy m2 powierzchni reklamy

11,95

 

8.

nośnik reklamowy do 10m2 powierzchni reklamy na gruncie miejskim za każdy m2 powierzchni reklamy

24,49

 

9.

nośnik reklamowy dwustronny powyżej 10m2 powierzchni reklamy na gruncie miejskim za każdy m2 powierzchni reklamy

17,92

 

10.

nośnik reklamowy dwustronny do 10 m2 powierzchni reklamy na gruncie miejskim za każdy m2 powierzchni reklamy

36,75

 

11.

słupy ogłoszeniowe na wydzierżawionym gruncie do 3m2 powierzchni zajętego gruntu

45,60

 

12.

 

tablice reklamowe ścienne w kabinach dźwigowych

(windy osobowe)

43,00

 

13.

za umieszczenie plakatów na słupach ogłoszeniowych ZBK:

 

do 0,5 m2

od 0,5m2 – 1m2

powyżej 1m2

 

 

do dwóch tygodni

 

 

1,82

2,72

3,57