Pomoc bezdomnym

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i koniecznością zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, przebywającym na terenie miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu informuje za naszym pośrednictwem o instytucjach i organizacjach działających na terenie Elbląga. MOPS zwraca się również z apelem o zwracanie uwagi na osoby leżące na ulicach, przebywające na klatkach schodowych i inne potrzebujące pomocy w okresie zimy. Informacje o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy można przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Winna 9 – telefon 55 230 60 00 lub dzwoniąc pod numer alarmowy: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

 

Bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r.800 165 320.

 

Informacja o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc