Tlenek węgla

 

Zarząd Budynków Komunalnych ostrzega przed niebezpiecznym tlenkiem węgla!

 

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń i instalacji grzewczych.


Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

- jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku);

- blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

 

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

 

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomianych przewodów może wynikać z:

- ich nieszczelności;

- braku konserwacji, w tym czyszczenia;

- niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe;

- stosowania niewłaściwego opału.

Powyższe może prowadzic do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się do pomieszczenia.

 

Co zrobić żeby być bezpiecznym?

 

Dbaj o odpowiedni stan techniczny urządzeń i instalacji, dbaj o odpowiednią wentylację pomieszczeń: stosuj mikrowentylację okien i drzwi, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych w drzwiach i w kratkach wentylacyjnych w ścianie, w przypadku pieców kaflowych systematycznie usuwaj nagromadzone sadze i stosuj właściwy opał, zwróć uwagę oraz staraj się pomóc osobom starszym i samotnym, które wymagają wsparcia.

 

Możesz również zainstalować w mieszkaniu czujnik tlenku węgla. Najemcy lokali komunalnych, które nie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, mogą zgłaszać potrzeby w zakresie instalowania detektorów tlenku węgla w Punktach Obsługi Najemców przy ul. Jaśminowej 3-5-7 oraz przy ul. Malborskiej 32.

 

 

TELEFON ALARMOWY

- 112

POGOTOWIE GAZOWE

- 992

STRAŻ POŻARNA

- 998

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

- 55 239 30 40, 41

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH:


Sekretariat, ul. Ratuszowa 4

- 55 221 20 00

PON Nr I, ul. Jaśminowa 3-5-7

- 55 221 20 10

PON Nr II, ul. Malborska 32

- 55 221 20 20

 

 

Nie lekceważ zagrożenia!