Czynsze - Dokumenty


  • Prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego

 

Wyciąg z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2001, Nr 71, poz. 733 ze zmianami) - otwórz...______________________________________________________________________________________________________________

 

  • Regulamin wymiany przez najemców niektórych elementów wyposażenia technicznego w lokalach gminnych za częściowym zwrotem kosztów

 

TREŚĆ REGULAMINU

 

CENNIK

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

DRUK OŚWIADCZENIA NAJEMCY/LOKATORA/WŁAŚCICIELA O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU