Oferty pracyInformacja o wynikach naboru


czwartek, 05.07.2018
na stanowisko urzędnicze: Referent / Starszy referent / Inspektor ds. administracyjnych w PON I przy ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy, nie został wybrany żaden kandydat.


Informacja oraz uzasadnienie...