Oferty pracyInformacja o wynikach naboru


środa, 30.05.2018
na stanowisko urzędnicze: Kierownik PON II przy ul. Malborskiej 32 w Elblągu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Paweł Domżał zamieszkały w Elblągu.


Informacja oraz uzasadnienie wyboru...