zbk_logo
A
A
A
A
A
A
A

Wieloletni program mieszkaniowy

Nowe zasady naliczania czynszu w mieszkaniach komunalnych, system ulg dla mieszkańców, pomoc dla najuboższych, możliwość: odpracowania zadłużenia, zamiany mieszkania, wykupu z dużą bonifikatą - to oferuje Nowy Program Mieszkaniowy. 

Uchwała Nr XII/329/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020." 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr PN.4131.71.2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 2012 r.

Uchwała Nr XVII/449/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020."

Uchwała Nr 600/2013 PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG DZIAŁAJĄCEGO ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020"

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.4131.380.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr 600/2013 Pełniącego Funkcję Organów Miasta Elbląg Działającego za Radę miejską w Elblągu z dnia 22 maja 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020"

Uchwała Nr XXIV/672/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020."

Uchwała Nr XXVII/776/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020."

Obwieszczenie Nr 1/XXXI/2014 Rady Miejskiej  w Elblągu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020.” utrata mocy

Uchwała Nr X/193/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020."

Uchwała Nr XXVI/498/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Misata Elbląga na lata 2012-2020."

Obwieszczenie Nr 64/XXVIII/2017  Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020".

Uchwała nr XV/447/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2021-2028.