• +48 55 221 20 00
  • sekretariat@zbk.elblag.pl

Bonifikaty przy sprzedaży mieszkań

Prezydent Miasta Elbląg podaje do publicznej wiadomości wszystkich zainteresowanych, że w dniu 29 października 2015 r podjęta została uchwała nr X/194/2015 Rady Miejskiej w Elblągu, zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Od 01 stycznia 2017 r. ulegają zmniejszeniu, o 5 % każdego roku, wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Wysokość bonifikat obowiązujących od 01 stycznia 2020 r. i w latach następnych została przedstawiona w poniższej tabeli.

O wysokości bonifikat decyduje data złożenia wniosku o nabycie lokalu w Zarządzie Budynków Komunalnych.

Lp. Załącznik Data dodania Pobrania
1 komunikat_bonifikaty_2019.pdf 550

Data utworzenia: